ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ (1997)

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΑΓ.ΝΕΟΦΥΤΟΥ

ΥΠΟ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΜΙΚΡΑΓΙΑΝΝΑΝΙΤΟΥ (Υμνογράφου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας)