ΠΡΑΚΤΙΚΑ Α΄ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ Ο ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΘΕΟΛΟΓΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, 22-26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009, (ΠΑΦΟΣ 2010)

ΕΓΚΛΕΙΣΤΡΙΩΤΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ 1

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ Ο ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΠΑΦΟΣ 2010)

ΕΓΚΛΕΙΣΤΡΙΩΤΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ 2

ΧΡΗΣΤΟΥ Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ – ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΝΕΟΦΥΤΙΚΑ ΠΥΚΤΙΔΙΑ I-IV ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΣΤΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ (ΠΑΦΟΣ 2012)

ΕΓΚΛΕΙΣΤΡΙΩΤΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ 3

ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΣΤΕΦΑΝΗΣ